Ion Peptenar s-a născut în 20 iunie 1953 în satul Bazoşu Vechi, comuna Recaş, într-o familie de muzicanţi. Bunicul său, Lazăr, a cântat la contrabas cu Luță Ioviță, iar tătăl său, Ion, la vioară, în orchestra lui Vanu Odrobot.

Ion Peptenar a învăţat să cânte la vioară la 7 ani, de la tatăl său. Apoi, a învăţat să cânte și din fluier la 10 ani, la 12 ani la clarinet și saxofon, iar mai târziu deprinde tainele  taragotului, sau “torogoatei” cum i se mai spune în Banat.

A făcut opt clase de şcoală primară şi trei de şcoală profesională, lipsa de atracţie pentru cântatul pe note a fost compensată de un har divin şi de o ureche muzicală ieşită din comun. Acestea au făcut din Ion Peptenar un mare taragotist al Banatului.

Urmând exemplul taragotiștilor din generațiile anterioare, ca Luca Novac, Pavel Rosu și alții, a cautat să-și alcătuiacă repertoriul pe specificul folclorului bănățean din zona de câmpie, culegând doine și melodii de joc de la bătrâni rapsozi și vestiți lăutari din comunele Izvin, Bazoș, Chevereș.

Artistul și-a confirmat talentul de instrumentist de mare talent în formaţia “Ghiocelul” din Timişoara, dirijată de Ionel Bogdan, orchestra Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara, dirijată de Achim Ciucurel dar și cu Ansamblul Profesionist “Banatul” din Timişoara.

De-a lungul carierei, Ion Peptenar a cântat alături de mari instrumentişti ai ţării: Luca Novac, Luţă Popovici, fraţii Radu şi Ilie Vincu, Dorin Cuibaru, Pavel Cebzan, Dumitru Zamfira, Gheorghe Zamfir, Dumitru Fărcaş şi mulţi alţii.

A acompaniat mari solişti vocali, printre care: Ana Pacatiuş, Tiberiu Ceia, Vasile Conea, Adrian Stanca, Ana Munteanu, Mariana Drăghicescu, Nicoleta şi Andreea Voica, Elena Jurjescu, Petrică Moise, Maria Didraga, Iosif Cioclodea şi mulţi alţii.

Pare greu de crezut, dar la taragotul său şi jazzul sună excelent. Dovadă  stă cel puţin turneul din 2012, alături de Mircea Tiberian şi câţiva instrumentişti francezi, turneu care a cuprins: Baia Mare, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

Lucia Boleanţu a scris despre talentul lui Ion Peptenar în lucrarea sa “Interpreţi bănăţeni de muzică populară” (1957 – 1985), apărută la Editura Mirton din Timişoara.

Ion Peptenar a colaborat cu Casa de Discuri Electrecord având înregistrate 4 discuri mari şi un single, fiind acompaniat atât de orchestra dirijată de Achim Penda, cât şi de cea condusă de Paraschiv Oprea.

În cel de-al patrulea disc, Ion Peptenar apare ca poliinstrumentist, cântând la taragot, clarinet, saxofon şi fluier, ocarină, dar şi din frunză.

Profesorul Marius Cîrnu consemnează în lucrarea sa “Instrumentele aerofone în Banatul secolului 20”: “Crescut în ambianţa satului bănăţean de câmpie, repertoriul său prezintă specificul acestor locuri. Dintre acestea se cuvin menţionate: Ardeleana din Recaş, Pe picior ca la Bazoşu Vechi, De doi din Izvin, melodii culese de la rapsozii şi lăutarii din comunele vecine.  Calităţile sale de vituoz al taragotului, talentul şi intuiţia sa pentru folclor îl ajută să cânte în formaţii bănăţene de prestigiu, cu care efectuează turnee în ţară şi străinătate”.

Este laureat al celor cinci ediții ale festivalului național “Cântarea României” și a mai multor festivaluri interjudețene, Festivalul “Luță Ioviță” (1980), Festivalul “Maria Tănase” (1980), Festivalul “Maria Lătărețu” (1981). A avut numeroase spectacole în țară și în străinătate: Franța, Iugoslavia, R.P. Ungară, U.R.S.S. etc.