moldovita hartaMănăstirea Moldovița este una din vechile așezări călugărești, construita la începutul domniei lui Alexandru cel Bun, fiind atestată încă din anul 1402.

Aceasta se află în Vatra Moldăviței, județul Suceava.

Mănăstirea poartă hramul Buna Vestire și a dăinuit până la sfârșitul secolului al XV-lea când, din cauza unei alunecări de teren, s-a prăbușit.

Voievodul Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, a dorit să reclădească Mănăstirea Moldavița și alege să fie reconstruită la aproximativ 500 de metri de ruinele (vizibile și astăzi) a vechii mănăstiri, în anul 1532, păstrând hramul “Buna Vestire”.

Pictura interioară, realizată la cinci ani după ridicarea bisericii, reprezintă, alături de pictura Mănăstirii Voroneț, un excepțional document artistic al epocii de strălucire spirituală din vremea celor două domnii ale lui Petru Rareș.

Tendința de umanizare a figurilor divine și prezența simțămintelor profund omenești în multe din scenele ciclului evanghelic sunt trăsături proprii ale minunatelor fresce de la Moldovița, care și-au păstrat nealterate prospețimea și strălucirea culorilor

Diferențele de stil semnificative între scene variate indică faptul că trebuie să fi muncit mai mulți pictori la Mănăstirea Moldovița.

Fosta visterie, o clădire pe doua nivele, este actualmente muzeul mănăstirii.

Colecția muzeului include broderii, cărți liturgice, descoperiri arheologice și scaunul Voievodului Petru Rareș.

Pictura interioara nu se abate de la tradiție, însă Răstignirea (naos) e socotită cea mai valoroasă realizare pe această tema din bisericile Bucovinei.

În apsida altarului scena Cina cea de Taină Îl are pe Iisus în centru.

Bogăția elementelor figurative și decorative sunt impresionante la Fecioara Oranta din bolta pronaosului, ca și la Maica Domnului Îndurătoare din timpanul portalului.

Pictura exterioară a Bisericii Buna Vestire s-a păstrat cel mai bine, dintre toate bisericile bucovinene. Mai ales pe faţadele sudică și estică există picturi care nu au fost șterse de trecerea timpului.

Chiar sub streșini, sunt 105 nișe, fiecare având câte un înger pictat. Pe pilonul vestic, în partea stângă a intrării și pe înalta deschizătură a fațadei sudice, sunt trei Sfinți militari pe caii ce stau în picioarele dinapoi, sfinții ținând o sabie sau o suliță în mâini. Cel mai sus se află Sf. Gheorghe, apoi Sf. Dumitru și Sf. Mercurius.

Între anii 1954-1960, Mănăstirea Moldovița a fost restaurată și înnoită – acoperișul a fost refăcut în întregime, i s-a mărit sarpanta pentru protecția picturii, au fost degajate bazele turlei pentru a-i evidenția silueta impunătoare, fundațiile și soclul au fost consolidate, iar zidurile, turnurile și chiliile au fost refăcute.

Mănăstirea Moldovița este inclusă în Lista monumentelor istorice din România, iar din 1993 este inclusă și pe lista patrimoniului cultural a UNESCO.