Biblioteca Județeană Astra


Biblioteca Judeteana AstraZeci de obiecte obiectele de patrimoniu care au aparținut Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român sunt de astăzi reunite într-o expoziție plină de însemnătate culturală.

Prin înființarea la 1861 a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cu toate structurile sale funcţionale, alcătuite după modelul societăţilor similare germană şi maghiară, fiecare dintre cele trei mari naţiuni transilvane deţinea propria bibliotecă naţională; fiecare dintre cele trei grupuri etnice aspirau la alcătuirea de colecţii specific naţionale pe care să le pună apoi la dispoziţia propriului public. Dacă Asociaţiunea s-a dovedit a fi o societate culturală ce servea intereselor naţionaliste ale românilor, mai puţin celor politice (la nivel declarativ), şi mai ales într-un secol în care naţionalismul românesc s-a manifestat în toate formele sale socio-culturale, economice, confesionale şi politice, firesc este să deducem care erau rolul şi funcţia Bibliotecii Asociaţiunii.

Cea mai veche carte aflată în fondul bibliotecii este Sexti libri Decretalium…, MDXI (1511) de Papa Bonifacius VIII. Cea mai veche carte româneasca aflată în fondul bibliotecii este Sbornicul slavonesc, tipărită de Coresi, la Sas-Sebeș, în anul 1580.

Fondul total al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, după cele mai recente statistici, se cifrează la 847.455 de documente (la sfârșit de an contabil/ 2014) și cuprinde: cărți, periodice, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete audio, casete video, discuri, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, manuscrise, cărți manuscrise, documente de corespondență, documente iconografice, cărți românești vechi (BRV), cărți străine vechi, cărți rare, documente cartografice, ex-libris-uri, medalii și altele.

Address
Strada George Barițiu 5, 550178

Loading Map....

Upcoming Events

  • No events in this location