Pe Plaiul Tojanului 2024

Consiliul Județean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Primăria Pantin, alături de Consiliul Local Paltin și Obștea Paltin organizează în data de 28 iulie 2024, începând cu ora 12:00, Festivalul – Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiționale Pe Plaiul Tojanului.

Festivalul își propune ca principal obiectiv, recunoșterea, promovarea și valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean și introducerea acestuia în circuitul național al creațiilor artistice ale genului.

La acest festival sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele, subzonele dumneavoastra etnofolclorice și din Republica Moldova.

Participanții trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonelor, localităților din care provin, la o cotă cât mai înalta din punct de vedere al originalității și formei artistice a repertoriului prezentat.

Ansamblul, ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 • interpreți vocali și instrumentiști (cu instrumente tradiționale);
 • dansatori;
 • grupuri instrumentale / taraf;
 • grupuri vocale.

Ansamblul folcloric trebuie să prezinte în repertoriu:

 • creații autentice;
 • un obicei tradițional;
 • cântece și dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate;
 • acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradițional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs;
 • timpul maxim al evoluției artistice pentru fiecareansamblu este de maxim 25 de minute, depășirea timpului fiind eliminatorie. Numarul persoanelor din ansamblu nu este limitat.

Înscrierea în concurs se face completând Fișa de participare și Consimțământul de date personale, conform vârstei Minori / Adulți, care vor fi trimise la Centrul Cultural Vrancea sau prin e-mail pe adres centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 24 iulie 2024.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 0237 / 210213

Premiile totale în valoare de 13600 Ron se vor împărți pe două secțiuni:

 • 10 – 18 ani;
 • 18+ ani.

Festivalul este prezentat de actorul Sorin Francu.