Festivalul National de Folclor Mioveni 2022Festivalul Național de Folclor MIOVENI 2022, Ediția a III-a va avea loc în perioada 12 – 14 August 2022, la Mioveni. La concurs vor participa 8 grupuri din diferite regiuni ale țării.

Festivalul de Folclor “Mioveni” are drept scop:

 • Revitalizarea şi promovarea folclorului din mai multe zone etnografice ale României;
 • Conservarea, valorificarea și promovarea folclorului muzical, literar şi coregrafic în prezentarea lui scenică;
 • Conservarea și transmiterea către noua generație a unor obiceiuri/tradiții naționale specifice (obiceiuri de nuntă/obiceiuri la anumite sărbători de peste an/obiceiuri din ciclul familial, etc.);
 • Preluarea, promovarea și conservarea de către tineri a elementelor de patrimoniu național cu valoare istorică fundamentală;

Înscrierea la concurs se face pe baza Fişei de Înscriere, ce va fi însoțită de un demo de prezentare al ansamblului și fotografii reprezentative; Perioada de înscriere (trimiterea fișelor împreună cu materialele mai sus-menționate) este: 01 – 30 iunie 2022;

Fişa de înscriere, fotografiile și filmul de prezentare vor fi trimise la adresa de email:
centrulcultural.mioveni@yahoo.ro cu menţiunea pentru Festivalul “MIOVENI” 2022, până Joi, 30 iunie 2022;

În urma fișelor de înscriere primite, Centrul Cultural Mioveni împreună cu Juriul, își
rezervă dreptul de a selecta 8 grupuri din diferite regiuni ale țării iar rezultatele vor fi afișate pe site-ul instituției: centrulculturalmioveni.ro și pe pagina de facebook a
festivalului “Festival Național de Folclor Mioveni”, Luni, 11 Iulie 2022;

Juriul Festivalului Mioveni va fi format din specialişti în domeniu, oameni de cultură şi reprezentanţi ai organizatorilor (5 persoane).

În jurizarea prestaţiei concurenţilor se va ţine cont de următoarele criterii:

 • Autenticitatea repertoriului ales;
 • Realizarea din punct de vedere muzical, coregrafic și artistic a programului prezentat;
 • Ținuta scenică;
 • Frumusețea și veridicitatea costumelor populare ale membrilor ansamblului.

Premiile Festivalului Mioveni:

Trofeul Festival Național de Folclor “Mioveni”: 5.000 lei;

Secțiunea DANS POPULAR:

 • Premiul I: 2.500 lei;
 • Premiul al II-lea: 2.000 lei;
 • Premiul al III-lea: 1.500 lei;

Secțiunea OBICEI SPECIFIC:

 • Premiul I: 2.500 lei;
 • Premiul al II-lea: 2.000 lei;
 • Premiul al III-lea: 1.500 lei;
 • Premiul Special al Juriului: 1.000 lei;

Toate ansamblurile participante la Festivalul de Folclor “Mioveni”, ediția a -III-a 2022, vor primi diplome de participare; Ansamblul care obține Trofeul Festivalului are obligația de a participa în calitate de invitat la ediția următoare a Festivalului;

*Cheltuielile de cazare şi masă pentru concurenţii din alte judeţe, vor fi suportate de
organizatori. Fiecare ansamblu va fi compus din maxim 30 de persoane (dansatori, coregrafi, membrii taraf, directori artistici, reprezentanți ai localității/ județului/ regiunii și
conducător auto).