Festivalul Ansamblurilor Folclorice Traditionale - Pe Plaiul Tojanului 2022Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 31 iulie 2022, ora 12:00, Festivalul al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului.

Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.

La Festivalul Pe Plaiul Tojanului sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice.

Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonelor, localităţilor din care provin, la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.

Ansamblul, ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 • interpreţi vocali şi instrumentişti (cu instrumente tradiţionale);
 • dansuri populare;
 • grupuri instrumentale, tarafuri;
 • grupuri vocale;
 • obiceiuri tradiţionale;
 • repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate;
 • acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs;
 • timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie. Numărul persoanelor din ansamblu nu este limitat.

Înscrierea în concurs: se face completând Fişa de participare şi Consimţământul de date personale (minori / majori), conform vârstei, care vor fi trimise la Centrul Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focşani, jud. Vrancea sau prin e-mail pe adresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 20 iulie 2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.

Juriul Festivalul Pe Plaiul Tojanului:

 • Preşedinte – Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor;
 • Membru – Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România Antena Satelor;
 • Membru – Maricel Ghinea, expert Centrul Cultural Vrancea

Prezentator: Karla Lucuță, interpret muzică populară.

Se vor acorda următoarele premii conform secţiunilor enunţate mai jos:

SECŢIUNEA 10-18 ANISECŢIUNEA PESTE 18 ANI
Premiul I     2000 lei
Premiul II    1300 lei
Premiul III   1000 lei
Menţiune       800 lei
Premiul I     3000 lei
Premiul II    2500 lei
Premiul III   2000 lei
Menţiune     1000 lei

Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor îndeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu înscris în concurs.

Transportul ansamblurilor participante va fi asigurat de către instituţiile sau comunităţile reprezentate.

Ansamblurile înscrise în concurs vor suporta cheltuielile proprii de transport, Primăria Paltin oferindu-le pachete de hrană în ziua participării la festival.