Festivalul Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale “Pe Plaiul Tojanului”


Festivalul Ansamblurilor Folclorice Traditionale Pe Plaiul TojanuluiConsiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 28 iulie 2019, ora 12:00, Festivalul Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale “Pe Plaiul Tojanului”.

La acest festival – concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele etnofoclorice. Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonelor, localităţilor din care provin, la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.

Ansamblul, ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

  • interpreţi vocali şi instrumentişti (cu instrumente tradiţionale);
  • dansuri populare;
  • grupuri instrumentale, tarafuri;
  • grupuri vocale;
  • obiceiuri tradiţionale;
  • repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate;
  • acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs;
  • timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.

Înscrierea în concurs: se face completând Fişa de participare şi Consimţământul de date personale, conform vârstei, care vor fi trimise la Centrul Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focşani, jud. Vrancea sau prin e-mail pe dresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 20 iulie 2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.

Location

Date/Time
Date(s) - 28/07/2019
All Day

Map Unavailable